👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2021-05-18 16:03 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi arbetar med NTA-lådan "balansera och väga".

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • uppdrag som handlar om att balansera, väga och jämföra 
 • ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Du kommer få öva genom att: 

 • bygga en mobil som är i jämvikt
 • bygga en balansbräda och hitta jämvikt
 • använda begrepp som är viktiga för arbetsområdet, t.ex. balans och jämvikt 
 • dokumentera det du gör genom att rita och skriva

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • utifrån anvisningar bygga en mobil som hänger i jämvikt 
 • utifrån anvisningar bygga en balansbräda och hitta jämvikt.
 • använda ord och begrepp som är viktiga för arbetsområdet
 • dokumentera dina undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3