👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2021-05-18 15:31 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Vi arbetar med sannolikhet och statistik.
Grundskola 5 Matematik
Hur stor sannolikhet är det att du kommer att vinna? I vissa spel finns det en möjlighet att räkna ut sina vinstchanser. Hur kan man i ett cirkeldiagram visa vilken idrott som är mest populär? Vilken är medeltemperaturen under en vecka? Detta är några frågeställningar man kan möta på när man arbetar med sannolikhet och statistik.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och bedömning

Undervisning:

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i läroboken och med andra skriftliga uppgifter
 • undersökande arbete där man tar reda på typvärde, median och medelvärde
 • spel i grupp där vi jämför sannolikheten vid olika slumpmässiga försök
 • digital träning (nomp, kahoot och quizlet)

Bedömning:
Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • kan dra slutsatser av dina observationer, experiment och av statistiskt material.
 • kan bedöma sannolikheten vid försök.
 • kan tolka tabeller och diagram.
 • kan använda dig av lägesmåtten medelvärde, typvärde och median.
 • kan använda begreppen som är kopplade till området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik år 4-6

På väg mot
-------->
-------->
-------->
Metod
Läsa av och tolka diagram. Beräkna sannolikheter, t.ex. sannolikheten att slå ett udda tal med en tärning. Bestämma medelvärde, median och typvärde i enkla undersökningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Kommunikation och resonemang
Resonera om rimligheten i ett resultat. Redovisa kunskaper om tabeller, diagram, lägesmått (medelvärde, median och typvärde) och sannolikhet med t.ex. bilder och ord.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Begrepp
Visa kunskaper om följande begrepp: cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram, sannolikhet, chans och risk, lägesmått, medelvärde, median och typvärde. Förstå att sannolikheten är ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt, t.ex. 25% eller 1/4.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Problemlösning
Lösa problem genom att välja metoder som passar problemet. Tolka enkel muntlig och skriftlig information. Tolka cirkeldiagram genom att dra egna slutsatser. Tolka resultat och dra någon slutsats.
Du kan lösa enkla problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa enkla problem och beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa enkla problem och beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.