👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv VT

Skapad 2021-05-18 15:35 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Under det här momentet kommer du få möjlighet att öva på att vistas ute i naturen, genom olika lekar och övningar i den. Vi kommer främst att hålla till ute i skogen, så se till att ha med dig bra kläder för att kunna röra dig i naturen.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll

På lektionerna kommer du att få prova på olika rörelseaktiviteter i skogen och praktiskt fördjupa din kunskap om allemansrätten. Du kommer också få öva på att orientera dig med hjälp av karta.

Vi kommer dessutom att få lära oss hur utevistelser kan påverka vår hälsa.

Bedömning

Under momentet kommer bedömningen handla om hur eleven

  • Kan utföra aktiviteter i naturen med anpassning till olika förhållanden och till allemansrätten.
  • Kan samtala om risker som kan uppstå i samband med utomhusaktiviteter. 
  • Kan förstå kartans upplägg och hur den ska användas.

Matriser

Idh
Friluftsliv

Nivå 1
Når ej målen
Nivå 2
Når målen
Nivå 3
Överträffar målen
Anpassning
Anpassning av aktivitet i förhållande till naturen och till allemansrätten.
Klarar ej av att utföra aktiviteten.
Klarar av att utföra aktiviteten, både genom att följa reglerna och att utföra rörelser.
Klarar med lätthet av att utföra aktiviteten. Följer de givna reglerna och kan förklara varför dessa finns.
Allemansrätten
Kan inte nämna några rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Känner några rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Tillämpar oftast dessa.
Känner flera rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Tillämpar dessa konsekvent.
Säkerhet
Kan samtala om risker som kan uppstå i samband med utomhus-aktiviteter
Kan ej nämna några risker och/eller agerar på ett osäkert sätt i de olika aktiviteterna.
Kan nämna någon risk som kan uppstå i samband med utomhusaktiviteter. Uppträder oftast på ett säkert sätt i de olika aktiviteterna.
Kan nämna flera risker som kan uppstå i samband med utomhusaktiviteter, och förstår hur man kan förebygga dem. Uppträder alltid på ett säkert sätt i de olika aktiviteterna.
Orientering
Att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Kan ej förstå kartans uppbyggnad med karttecken och/eller orientera sig i närområdet.
Kan några karttecken och kan med lite hjälp peka ut positioner på kartan.
Kan flera karttecken och kan med säkerhet peka ut positioner på kartan.