👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapacitetsanalys - åk 1

Skapad 2021-05-18 15:39 i Lugnetgymnasiet Falun
Krav och kapacitetsanalys i specifik idrott
Gymnasieskola Specialidrott
Ett sätt för dig att utvärdera och följa din utveckling av olika fysiska kvaliteter är att genomföra olika typer av fysiologiska tester. Tester genomförs normalt före och efter en träningsperiod för att se om den planerade träningen har haft sin förväntade effekt.

Innehåll

De övergripande målen i ämnet Specialidrott är att du ska utveckla:

 1. Förmågan att utöva specifik idrott på elitnivå. 
 2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
 3. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 4. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
 5. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.
 6. Kunskaper om (ledarskap och) idrottsrörelsens organisation.
 7. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.
 8. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.

 

Centralt innehåll i denna delkurs:

I Idrottsspecialisering 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

 • Krav och kapacitetsanalys i specifik idrott.

 

I Tränings- och tävlingslära 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

 • Krav- och kapacitetsanalys i specifik idrott
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal utveckling av idrottskarriären.

 

Arbetssätt:

Innehållet i kurserna arbetar vi med under träningspass, på teorilektioner och vid andra tillfällen.

 

Bedömning:

Dina förmågor kommer bedömas genom uppgifter som ni får i teoriundervisningen, genom ert agerande i träning och i er kommunikation med er huvudtränare.

Matriser

Spe
Idrottsspecialisering 1

E
C
A
I beskrivningarna använder eleven ...______... centrala begrepp.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
Eleven samarbetar och kommunicerar ...______... i tränings- och tävlingssituationer.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han ...______... den egna förmågan och situationens krav.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...

Spe
Tränings- och tävlingslära 1

E
C
A
I beskrivningar och redogörelser använder eleven ...__(1)__... centrala begrepp och teorier samt förklarar ...__(2)__... samband och drar ...__(3)__... slutsatser.
(1) ... med viss säkerhet... (2) ... enkla... (3) ... enkla...
(1) ... med viss säkerhet... (2) ...-... (3) ... välgrundade...
(1) ... med säkerhet... (2) ... komplexa... (3) ... välgrundade och nyanserade...
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han ...______... den egna förmågan och situationens krav.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...