👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon

Skapad 2021-05-18 16:01 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här området ska vi lära oss om teknikens arbetssätt, att teknikutvecklingen styrs av behov och efterfrågan, att utveckla egna idéer och bygga modeller av dem.

Innehåll

Mål/syfte:

 

Efter detta område är målet att du ska ha utvecklat kunskaper kring att:

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Viktiga begrepp:

Utveckling, material, gångjärn, skalm, båge, glas, sadel, modell, skiss, 

Så här arbetar vi:

Genom genomgångar och diskussioner i helklass, smågrupper och par

Genom att läsa i teknikboken

Genom att arbeta individuellt i häftet glasögon 

Genom att se på klipp

Genom att läsa texter om glasögonens historia

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Genom att svara på frågor där vi beskriver och resonerar i häftet

Genom att skissa i häftet

Genom att aktivt delta under lektionstid

Genom att bygga en modell utav ett par glasögon

Uppgifter

 • Teknik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6