👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering vecka 19

Skapad 2021-05-18 16:56 i Strumpan ULNA Förskolor
Grundskola F – 6
Marelds veckoplanering

Innehåll

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Denna vecka är det Fritidshemmens dag. Vårt mål denna vecka är att vistas ute i naturen.MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

 

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

 

 

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

 

 

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

 

Natur och samhälle

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

 

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  •  
  • Lokalitet, material, teknik
  •  
  •  
  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Bakning

 Vi ska baka chokladbollar som vi ska ta med oss till utflykten på Fritidshemmens dag. Några elever kommer att delta i bakningen, men alla kommer att få på utflykten.

En pedagog och fyra elever kommer att baka. Vi kommer att träna på turtagning, följa recept, mått och volym. 

 Måndag

Daniel 

Fira fritidshemmens dag. 

 Vi hämtar eleverna redan klockan 12 i skolan. Promenad till Muntras grotta.Där kommer vi att leka, grilla korv, äta chokladbollar.

Pedagogerna packar det som behövs tas med. Grill, mat, vatten, första förband, laddad telefon.

 

 Tisdag

 Alla pedagoger

Intressegrupp hantverk 

 Eget val av de saker vi har gjort under träffarna.

 Material efter val av hantverk.

 Onsdag

Rebecka 

         
         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Utvärdering sker i detta dokument med pedagogernas och elevernas åsikter.

Planeringen och utvärderingen publiceras på Unikum för elever och vårdnadshavare.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Baka. Samarbetet fungerade bra i bakningen då eleverna hjälpte varandra och såg till att alla fick göra ungefär lika många moment. De tränade sig på att följa instruktion/recept. Utflykt. En mycket trevlig och lyckad eftermiddag. Då en elev blev hämtad av vårdnadshavare fick en pedagog stanna kvar vid vägen för att invänta denne. Andra pedagogen gick då med gruppen till målet som var Muntras grotta. Under hela promenaden hördes inget klagomål alls, trots regn, lerig stig och tunga väskor. Eleverna hjälpte till att bära och då någon blev trött tog någon annan över och bar. Mycket roligt att se hur hela gruppen hjälptes åt för att komma fram. Väl framme pratade vi om allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen. De flesta visade stor kunskap i detta. Vi gjorde upp regler för hur långt man fick gå från vår samlingsplats. Inte längre än att man kan se pedagogen. När den andre pedagogen kommit fram startade vi grillen och eleverna lekte och klättrade i berget. Grillningen gick lite dåligt då det blev dålig fart i grillen. Vi kunde dock grilla. Efter grillningen startade "Pantgömme" där alla deltog. På vägen hem hade vi fortfarande samma positiva attityd, fast regnet hade ökat och vi var trötta. 

Intressegrupp hantverk. Den blev inställd då det var för få deltagare med så vi gjorde en utvärdering om utflykten istället. Vi fick besök av vår VD Hanna, från Ulna.

Elevernas utvärdering om utflykten.

Två elever tyckte det var tråkigt att bli hämtade tidigare ifrån skolan medans andra tyckte det var bra. De tyckte det var en rolig dag och önskar att vi ska göra fler utflykter. Det var kul att få klättra och att äta chokladbolla. Kul att leka. Mindre kul var att det regnade och var lerigt. "-Tråkigt att jag glömde min ryggsäck i grottan." Saker som de tycker att de lärt sig på utflykten - en ny lek, bli bättre på att klättra, "de kunde gå i led utan diskussion", benstyrka.

 

 

 

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…)

Vi har sett att eleverna är väldigt duktiga på att ställa upp för varandra när det inte blir som det är tänkt. De visar empati och solidaritet för varandra när förhållandena blir lite tuffare för några. De visar en stor "Vi-känsla" genom att stötta och hjälpa varandra. 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?