👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2021-05-18 17:25 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Växter och djur i vårt närområde.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I det här temat ska du få lära dig mer om djur och växter i ditt närområde. Vilka djur och växter finns det? Hur blir det nya blommor? Du ska få observera och dokumentera årstidsväxlingar i naturen.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du ska arbeta med:

 • djur och växter i din närmiljö
 • årstidsväxlingarna i naturen
 • årstiderna
 • enkla näringskedjor
 • växter och djurs livscykel

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att:

 • skriva en kort faktatext om ett djur
 • prata om hur djur kan kategoriseras och artbestämmas
 • rita och måla
 • observera växter och djur utomhus
 • samtala om vad som kännetecknar årstiderna
 • se på film om djur och växter
 • göra enkla näringskedjor.
 • plantera solrosfrön

Vad ska jag kunna?

 • namnen på ett par djur i vår närmiljö samt någon fakta om dem
 • namnen på ett antal växter i vår närmiljö samt någon fakta om dem
 • kunna artbestämma något djur i vår närmiljö
 • kunna något djurs eller växts livscykel samt dess roll i näringskedjan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Växter och djur

Nivå 1
Nivå 2
Växts livscykel
Jag kan med stöd berätta om en växts livsscykel.
Jag kan berätta om en växts livscykel.
Djurs livscykel
Jag kan med stöd berätta om ett djurs livscykel
Jag kan berätta om ett djurs livscykel.
Näringskedja
Jag kan med stöd beskriva /rita en näringskedja
Jag kan beskriva/rita en näringskedja
Namnge några djur
Jag kan med stöd namnge några djur i min närmiljö
Jag kan namnge några djur i min närmiljö.
Namnge några växter
Jag kan med stöd namnge några växter i min närmiljö
Jag kan namnge några växter i min närmiljö.
Sortera djur
Jag kan med stöd sortera några djur utifrån egenskaper.
Jag kan sortera några djur utifrån egenskaper.
Sortera växter
Jag kan med stöd sortera några växter utifrån egenskaper.
Jag kan sortera några växter utifrån egenskaper.
Årstider
Jag kan med stöd berätta vilka årstider vi har samt vad som händer med djur och växter.
Jag kan berätta vilka årstider vi har samt vad som händer med djur och växter.