👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmatris Biologi 1

Skapad 2021-05-18 18:44 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Här kan du se dina samlade resultat i kursen biologi 1. För att uppfylla kunskapskrav 1 på respektive nivå (E,C,A) behöver du nå den nivån på alla områden. Områdena är Ekologi, Genetik, Evolution samt biologins karaktär & arbetssätt.

Matriser

Bio
Kursmatris Biologi 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 1
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Prov Ekologi
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Fältstudier
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Projekt 1
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Prov Celler och genetik
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fördjupningsuppgift Evolution
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 2
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Prov Ekologi
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Fältstudier
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Projekt 1
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Labrapport Frö
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Prov Celler och genetik
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Laboration Jäst
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 2
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
Fältstudier (E-nivå)
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Labrapport Frö
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fördjupningsuppgift Evolution
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Laboration Jäst
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 3
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Projekt 1
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 4
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Prov Ekologi
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Fältstudier
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Projekt 1
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Labrapport Frö
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Prov Celler och genetik
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fördjupningsuppgift Evolution
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Laboration Jäst
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 4
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Projekt 1
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Labrapport Frö
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fördjupningsuppgift Evolution
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisning Laboration Jäst
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.