👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 6 Ämnen runt omkring oss

Skapad 2021-05-18 19:57 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ämnen runt omkring oss

Innehåll

Arbetsområde:

Syftet med området är att eleverna ska veta mer om ämnen som finns runt omkring oss; deras uppbyggnad, egenskaper, kretslopp och vad de används till.

 

Konkreta mål:

Du ska:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • veta att ämnen har olika egenskaper
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner några olika ämnen
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är
 • kunna förklara vad det är för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening
 • rita och beskriva kolets kretslopp
 • berätta hur man tar upp järn ur berggrunden
 • ge exempel på några metaller och vad de används till
 • berätta om några metaller som kroppen behöver
 • kunna använda begrepp som tillhör området

Undervisning:

Vi kommer att undersöka hur olika ämnen som finns runt omkring oss är uppbyggda och vad de används till och vilka egenskaper de kan ha. Vi går igenom olika begrepp som hör till området, t.ex. atom, molekyl, grundämne och kemisk förening. Vi går också igenom kolets kretslopp. 

Vi går igenom olika metaller och mineraler och deras egenskaper och vad de används till. Eleverna kommer också att få en överblick över förloppet från brytning av malm till färdig produkt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6