👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse v 20

Skapad 2021-05-19 08:00 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Denna veckan ska vi springa Bamse loppet för att fira förskolans dag. 

Vi fortsätter att måla med grundfärgerna och använda olika tekniker.

Vi kommer också att lyssna på böcker på svenska, arabiska och engelska. 

Syfte:

Syftet med Bamse loppet är att öka lusten till att röra på sig, gemenskap samt att bamseloppet arrangeras till förmån för läkare utan gränser.

Syftet med att använda olika tekniker och arbeta med grundfärgerna är att öka lusten till skapande samt skapa en förståelse för de olika grundfärgerna och uppleva dess blandningsegenskaper. 

Syftet med att lyssna på böcker är för att öka ordförrådet skapa en läsförståelse samt för språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18