👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-05-19 08:04 i Okome skola Falkenberg
Inom arbetsområdet värdegrund kommer vi arbeta med människors lika värde, kamratskap samt normer och regler i skolan och vardagliga sammanhang.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Samhällskunskap
Inom arbetsområdet värdegrund kommer vi arbeta med människors lika värde, kamratskap samt normer och regler i skolan och vardagliga sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  •  
  • Du kommer att få utveckla dina kunskaper och förmågor:
  •  
  • att känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang, exempelvis i skolan
  • att veta hur man är en bra kamrat
  • att visa andra respekt
  • att känna dig trygg i vad du klarar av och vad du behöver hjälp med
  • att kunna samarbeta med andra 
  • att följa regler och normer som finns till för allas bästa
  • att kunna diskutera, jämföra och dra slutsatser 
  • att kunna uttrycka dina känslor och tankar och våga stå för dem
  •  

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • se filmer inom temat värdegrund
 • diskutera och samtala i grupp och helklass
 • skriva och rita passande bilder
 • dramatisera
 • läsa och lyssna på berättelse/dilemmafrågorr
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta med värdegrund/samarbetsövningar
 • samtala om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler
 •  

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor kring hur du:

 • ger exempel på regler och varför de kan behövas
 • beskriver en bra kamrat
 • deltar aktivt på lektionerna
 • deltar i diskussioner

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6