👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Henryk Sienkiewicz" W pustyni i puszczy"

Skapad 2021-05-19 09:00 i Modersmålsenheten GR Linköping
polska
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Boken "W pustyni i w puszczy" skriven av en av de mest kända polska författarna - Henryk Sienkiewicz är en roman om vänskap. Huvudpersonerna upplever många äventyr, övervinner faror. Boken är full av spännande och roliga stunder.

Innehåll

Innehåll:              

Mål 

1. Kunna muntligt presentera och diskutera bokens innehåll.

2. Kunna analysera viktiga händelser.

3. Utveckla kunskaper om natur.

3. Kunna beskriva och karakterisera huvud- och bipersonerna.

4. Kunna utveckla sin ordförråd.

Arbetssätt

1. Du kommer att läsa romanan hemma.

2. Vi kommer att arbeta med frågor och ordförrådsuppgifter baserade i boken som ska hjälpa dig att i slutet skriva din bokrecension.

2. Det ska vara enskild arbete men vi ska ha gemensamma diskussioner då ska bedömas dina muntliga förmågor för att analysera boken. 

Bedömning

- Din förmåga att kunna återberätta bokens innehåll, diskutera om viktiga frågor, analysera språket, sammanfatta och dina kunskaper i att skriva en bokrecension kommer att bedömas.

Tidsplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9