👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål hindi åk 1

Skapad 2021-05-19 09:27 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 1 Modersmål
Här börjar du att läsa hindi. Det kommer bli roligt. Snart kommer du att kunna prata, läsa och skriva på hindi.

Innehåll

Lärandemål:

 • Du ska känna igen ditt eget och andras namn.
 • Du ska kunna berätta om dig själv och din familj.
 • Du ska kunna hindi alfabetet och alfabetisk ordning och vokaler.
 • Du kan läsa enkla ord och meningar och prata och ställa frågor om det lästa.
 • Du kan följa enkla instruktioner.
 • Du kan räkna 1-100 på hindi.

Arbetssätt

 • Du kommer lära dig hindi alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna.
 • Du kommer lära dig sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Du kommer lära dig att avkoda ord och läsa nya ord.
 • Du ska träna på att skriva ord, meningar såsom ditt namn samt till och med små berättelser.
 • Läsa enkla texter.
 • Följa enkla instruktioner.
 • Du kommer att jobba med berättande texter, rim, ramsor, sånger, bilderböcker, sagor och myter.
 • Du kommer att få öva på att berätta om dig själv.

Bedömning:

 • Du visar att du känner igen ditt eget namn och andras namn.
 • Du kan berätta kort om dig själv och din familj.
 • Du kan skriva hindi alfabetet och alfabetisk ordning och vokaler.
 • Du kan läsa enkla texter och meningar.
 • Du kan ställa frågor under lektioner. 
 • Du kan följa enkla instruktioner. 
 • Du kan läsa givna korta texter. 

 

Tidsplan:

Vecka 38-40 Alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna

                    Sambandet mellan ljud och bokstav

                     Öva på att berätta om dig själv

 Vecka 41-42 Alfabetet, saker i skolan, börja räkna och börja läsa en mening

Veckan 43 Kurslitteratur kap 1 

Vecka 44 Höstlov

Vecka 45-46 Alfabetet och kurslitteratur kap 2-3 och övningar.

Veckan 47-48 Alfabetet och kurslitteratur kap 3-4 och övningar,

Veckan 49-50 Alfabetet och kurslitteratur kap 5 och övningar.  Reputation kap 1-5. 

Veckan 51 Alfabetet och kurslitteratur kap .  

VT 2021

Vecka 2-3 Fortsätt med alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna samt repetera att läsa kapitel 1 till 5. 

Vecka 4-7 Träna och repetera att läsa och avkoda orden. Litteratur kapitel 6 till 7, Läsa högt.

Veckan 8 Sportlov

Vecka 9-13 Arbeta med läsförståelse kapitel 8-10. Göra övningar.

Veckan 14 Påsklov

Veckan 15 Läsa saga. Nya ord.

veckan 16 Läsa kap 11 och jobba med övningar.

Veckan 17 Läsa kap 12 och göra övningar.

Veckan 21 Läsa beskrivande text. Nya ord.

Vecka 22 Avslutning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål 1

Nivå 1
Uttrycka sig i tal
Tala och lyssna
Kan göra sig förstådd på modersmålet.
Samtala
Tala och lyssna
Använder språket aktivt i vardagen.
Tolka och förstå
Tala och lyssna
Förstå i stora drag till åldern anpassat talat språk.
Uttal och satsmelodi
Tala och lyssna
Kan höra alla ljud i modersmålet.
Fonologisk medvetenhet
Läsa
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken.
Ordavkodning
Läsa
Känner igen sitt eget och andra namn.
Läsförståelse
Läsa
Kan läsa enkla ord och meningar och pratar och ställer frågor om det lästa.
Flyt i läsningen
Läsa
Läsa vanliga ord med flyt.
Stavning
Skriva
Är medveten om att det finns olika skrivregler på svenska och modersmålet.
Meningsbyggnad och textform
Skriva
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden.
Funktionell skrivning
Skriva
Kan skriva olika typer hälsningsfraser med några rader berättande text.
Skapande skrivning
Skriva
Kan komplettera en teckning med skriftliga markeringar.
Intresse för skrivning
Skriva
Vill gärna diktera små berättelser eller historier.
Kultur och samhälle
Känner igen lekar och musik där modersmålet talas. Känner till rim, ramsor och gåtor från modersmålet.