👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur och varför? förklarande text

Skapad 2021-05-19 11:07 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Svenska
Varifrån kommer allt vatten och vart tar det vägen? Hur blir det honung? Var kommer alla frön ifrån? Svar på olika frågor kan du få i faktaböcker som förklarar hur något fungerar eller varför något händer. Det är därför sådana texter kallas förklarande texter.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Syfte: se kopplingar till läroplan nedan.

Mål:

 • Veta vad som utmärker en förklarande text.
 • Kunna redogöra för vad som menas med rubrik, definition, förklaring.
 • Kunna använda bilder som passar till din text
 • Leta upp information från olika källor och resonera om trovärdighet kring källorna
 • Öva att sammanfatta text
 • Kunna skriva en egen förklarande text där de olika delarna rubrik, definition, förklaring och bilder ingår.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Under resten av terminen ska vi arbeta med förklarande texter. Du kommer att få läsa olika förklarande texter och öva på att göra korta sammanfattningar om det vi läst. Du kommer också att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka sambandsord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. I vårt arbetsområde kommer vi också att samtala kring källor och källkritik. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen förklarande text. Vi har:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • paruppgifter 
 • enskilda uppgifter

Hur undervisningen kommer att gå till:

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en förklarande text. De övar på att skriva rubriker och definitioner samt visar hur man med bilder kan förtydliga en förklarande text.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i förklarande texter, som verb i presens och tids- och sambandsord.

Steg 3: Klassen/gruppen skriver med hjälp av en bildserie en gemensam text om hur ett frö blir ett nytt frö.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en förklarande text om varför björnen går i ide och bedömer den tillsammans med sin lärare.

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att få visa din kunskap under våra lektioner och genom dina uppgifter. Se nedan vilka förmågor som skall bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6