👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Klassisk litteratur v. 20 & 21

Skapad 2021-05-19 13:09 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
I det här arbetsmomentet kommer vi att arbeta med klassisk litteratur. Vi läser utdrag ur kända verk och klassiska noveller främst från 1800-talet. I slutet av veckan ska en novell eller utdrag skrivas om till en nyhetsartikel. Vi kommer även att muntligt presentera några författare och verk för klassen.

Innehåll

Torsdag

Vi läser ett utdrag ur Ibsens "Ett Dockhem" och svara på några frågor om verket.

Vi spelar upp en scen ur texten.

Fredag

Vi läser "Fröken Julie" av Strindberg och svarar på frågor om verket. Vi ser filmen. 

Vi spelar upp en scen ur verket.

Vi läser "Ett ark papper" av Strindberg, arbetar med texten och lär oss lite om författaren.

Måndag

I grupp får vi välja en text som sedan diskuteras i "Akvarieform" inför klassen. 

Tisdag

Vi läser olika texter från århundradet och reflekterar kring uppkomsten och författaren.

Nyhetsartikeln påbörjas. Detta är ett grupparbete. 

Onsdag

Nyhetsartikeln ska vara färdig och den läses upp av ett "nyhetsankare" för klassen. 

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år7-9

Behöver utvecklas
E
C
A
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Grupparbete
Eleven samarbetar.
Eleven samarbetar och bidrar till att arbetet går framåt.
Eleven samarbetar och bidar på ett föredömligt sätt till att arbetet går framåt.