👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt prov - bakning HKK

Skapad 2021-05-19 13:21 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Provet innehåller både en praktisk del och en teoretisk. I den teoretiska delen ska du prisberäkna det du ska/har bakat och reflektera och resonera kring priset.

Innehåll

Idag kommer du att få jobba självständigt i köket.

 

Ena halvan jobbar praktiskt medan den andra halva jobbar med den teoretiska uppgiften. Vi byter efter halva tiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsstöd - praktiskt arbete

REFLEKTERA

-->
E
C
A
Jämföra konsumtionsalternativ
Eleven gör jämförelse mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi
Eleven gör jämförelse mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi
Eleven gör jämförelse mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi

Hkk
Praktiskt arbete

-->
E
C
A
ANSVAR
Tar ansvar över egna uppgifter, fullföljer med handledning.
Tar ansvar över uppgiften och för arbetet framåt. Fullföljer med viss handledning.
Tar ansvar över uppgiften och för arbete framåt. Arbetar självständigt.
LÄSA RECEPT OCH ORGANISERA
Behöver lite hjälp att förstå recept och ibland hjälp med att planera arbetet.
Behöver ingen hjälp att förstå recept och ibland viss hjälp med att planera arbetet. Kan använda måtten korrekt.
Behöver ingen hjälp med recept. Kan planera sitt arbete själv, kan ändra om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett bra resultat.
REDSKAP
Väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver viss handledning ibland.
Väljer oftast ut lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap. Hittar bra alternativ om redskap saknas.
HYGIEN
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Får det mesta rent och snyggt i köket med hjälp av viss handledning.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Kan planera sitt efterarbete. Lämnar köket rent och snyggt.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Allt mycket snyggt och rent. Kan se och planera efterarbetet självständigt.
HANDLAG, SKICKLIGHET OCH KREATIVITET
Kan genomföra matlagning och bakning med hjälp av olika matlagningsmetoder. Behöver viss handledning.
Kan genomför matlagning och bakning med rätt matlagningsmetoder. Behöver viss handledning i särskilda situationer.
Arbetar säkert, noggrant och självständigt. Tänker kreativt, kommer med egna idéer.
MILJÖTÄNK
Visar ett miljötänk i det praktiska arbetet emellanåt.
Har för det mesta ett miljötänk i det praktiska arbetet.
Handlar alltid miljövänligt i det praktiska arbetet.
EKONOMI
Visar viss förståelse för ekonomi i köket, arbetar på ett energi- och resurssparande sätt med hjälp av handledning.
Visar god förståelse för ekonomi i köket, arbetar för det mesta energi- och resurssparande.
Visar och praktiserar god förståelse för ekonomi i köket. Arbetar alltid energi- och resurssparande.