👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förståelse för idrott

Skapad 2021-05-19 13:38 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Eleverna ska förstå att spelregler är till för att övningar ska göra att du lär dig mer och utvecklas. Eleverna ska förstå hur man kan hjälpas åt för att lyckas bättre i olika aktiviteter.

Innehåll

Beskrivning

Eleverna ska förstå turtagning.

Eleverna ska kunna lära av varandra.

Eleverna ska visa förståelse för att vi är bra på olika saker.

Eleverna ska visa förståelse för att vi tänker olika.

Konkreta mål

Du ska vara aktiv på lektionerna.

Du ska kunna följa reglerna i olika spel och lekar. 

Du ska förstå kösystem och turtagning.

Du ska visa att du förstår att samarbete förbättrar resultat i olika aktiviteter.

Du ska kunna förklara enkla övningar och rörelser.

Du ska visa att du förstår vad som kan vara farligt i olika spel och lekar.

Språkligt fokus

Att förstå instruktioner.

Att eleverna förstår vad målet är med aktiviteten.

Bärande begrepp

Aktiv

Turtagning

Samarbete

Regler

Förklara

Aktiviteter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Förståelse för idrott

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Du ska vara aktiv på lektionerna.
Du ska kunna följa reglerna i olika spel och lekar.
Du ska förstå kösystem och turtagning.
Du ska visa att du förstår att samarbete förbättrar resultat i olika aktiviteter.
Du ska kunna förklara enkla övningar och rörelser.
Du ska visa att du förstår vad som kan vara farligt i olika spel och lekar.