👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WW2 - Planning, preparing and performing a speech

Skapad 2021-05-19 13:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med andra världskriget och förintelsen. Vi kommer läsa och diskutera flera texter. Avslutningsvis kommer ni få välja ett område och förbereda en presentation om detta utifrån en bild (som ni också valt).

Innehåll

WW2 Muntlig presentation av historisk händelse utifrån en bild

Detta ska vi göra:

1. Söka, välja och värdera information om en historisk händelse under WW2

2. Använda materialet för att skapa en muntlig presentation

3. Genomföra presentationen i halvklass

 

Detta bedöms:

Dina strategier för att välja innehåll (fakta) och använda det i egen produktion.

Den muntliga framställningen i din presentation

Din grad av mottagaranpassning och flyt.

 

Tidsplan för presentationen (preliminär):

Lektion 1

o Alla får sin historiska händelse. Hur letar vi fakta?

o Arbeta med att samla fakta. Skriv noga ner vilka källor du använder (minst två stycken).

o Välj bild som stärker din presentation.

o Planera vilka bitar du ska ha med i ditt tal.

Lektion 2.

o Arbeta med att skriva ner din muntliga presentation

o Börja arbeta enligt ”Practising your speech in 10 steps”

Lektion 3

o Fortsätta arbete med ”Practising your speech in 10 steps”

o Skriva stödord/talkort

Lektion 4

o Blir färdig med alla stegen i ”Practising your speech in 10 steps”

o Ge varandra muntlig återkoppling

Lektion 5

o Muntliga presentationer

Lektion 6

o Muntliga Presentationer

 

För mer specifik information om vad uppgiften ska innehålla, se under uppgiften eller på classroom.

Uppgifter

 • Planning, preparing and performing a speech

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
WW2 - Planning, preparing and performing a speech

Välja och använda strategi & material

E
C
A
Du hittar relevant information. Du gör en viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du använder till viss del din information i talet.
Du hittar relevant information. Du får ofta med det viktiga och du använder din information i talet på ett fungerande sätt.
Du hittar relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen resonera/sammanställa och använda det valda materialet på ett effektivt sätt i talet

Formulera sig i tal

E
C
A
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.

Anpassa språket till syfte, mottagare och situation

E
C
A
Anpassa till syfte & situation
Du följer instruktionen för presentationen och anpassar i viss utsträckning ditt sätt att tala till syftet genom struktur och förtydliganden.
Du följer instruktionen för presentationen och anpassar i viss utsträckning ditt sätt att tala till syftet genom struktur och förtydliganden.
Anpassa till mottagare
Ditt tal innehåller fel som förstör tydligheten. Du pratar tillräckligt högt och tydligt för att bli förstådd.
Du gör dig förstådd och talar relativt tydligt. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du söker viss kontakt med de som lyssnar och/eller gestikulerar för att förstärka vad du menar.
Du gör dig förstådd och talar tydligt. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du söker viss kontakt med de som lyssnar och gestikulerar för att förstärka vad du menar