👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2021-05-19 14:22 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 6 Kemi
Arbetsområde om matens kemi och kemiska reaktioner.

Innehåll

Matens kemi och kemiska reaktioner 

Vi kommer arbeta med följande under 4-6 lektioner

  1. Maten vi äter - tallriksmodellen

  2. Näringsämnen - proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler

  3. Maten, miljön - olika miljömärkningar och förvaringsmetoder 

  4. Förbränning - cellandning och förbränning av en brasa eller kompost  

Efter varje lektion kommer du lämna in din uppgift som jag kommer titta på och bedöma.

Matriser

Ke
Matens kemi och kemiska formler

Maten vi äter tallriksmodellen

F
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
  • Ke  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Näringsämnen i maten vi äter - uppgift två

F
E
C
A
Använda information & anpassa framställning ekt
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Miljömärkning på mat

F
E
C
A
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Förbränning och cellandning

F
E
C
A
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.