👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker

Skapad 2021-05-19 14:31 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde för åk 8 som innehåller läsning, bearbetning av innehåll samt författarporträtt.
Grundskola 9 Svenska
Vad är en klassiker? Vilka litterära strömningar fanns det under 1700- och 1800-talet?

Innehåll

 

Mål

 • Att känna till vad en klassiker är.
 • Att få kännedom om 1700- och 1800-talets litterära strömningar.
 • Att se skillnaden mellan olika epoker och hur de har påverkat senare litteratur.
 • Att bli bekant med några olika, klassiska författare och deras verk.
 • Att utveckla din läsförmåga.

Arbetssätt

 • Du ska lyssna på några korta program om upplysningen, realismen och romantiken under 1700- och 1800-talet.
 • Du ska läsa en klassiker
 • Du ska vara aktiv i gruppdiskussionerna kring bokens innehåll
 • När du läst en bit in i boken ska du skriva en dagbokssida som om du vore en av huvudpersonerna. Berätta med 150 ord.
 • Du ska förbereda en presentation om författaren till boken du valt. Presentationen ska innehålla: 

  -bakgrundsfakta om författaren (uppväxt, familj, studier, andra yrken, intressant fakta om poeten)

  -bild på författaren

  -koppling mellan verket och författarens liv? Har något hänt i författarens liv som påverkats hens sätt att skriva? Har omgivningen, miljön påverkat hen?

  -din tolkning av bokens budskap/ problem, något speciellt ämne som hen skriver om?

  -exempel på andra kända verk, något speciellt som utmärker författarens sätt skriva?

  -källhänvisningar


 • När du har läst ut boken ska du skriva ett brev till någon i framtiden och berätta vad som är problem i ditt samhälle som om du vore författaren. Berätta ur författarens synvinkel vad hen önskar att folk ska tänka/lära sig när de har läst hens bok. Cirka 300 ord. 

 

Reflektion


1) Vilken uppgift tycker du har varit mest lärorik eller intressant? (läsa boken, diskutera i grupp, skriva dagboksutdrag, presentera en författare, skriva ett brev

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SVENSKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Författare
Presentationen och brevet
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Tolka, analysera
Presentationen och brevet
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skrivteknik
Dagbok, brevet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.