👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord v. 18 - 23

Skapad 2021-05-19 15:00 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola F NO (år 1-3)
I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Resonera om hur förmultningsprocessen går till i naturen.

Resonera om hur vi kan ta hand om vår natur för att växt- och djurlivet ska må bra.

Förstå kretslopp t ex kompost

Ställa hypoteser och se vad som hände.


Känna till följande begrepp: humus, jord, lera, kompost, nedbrytning, hypotes.

För att lära dig kommer du att:

Undersöka olika jordprover med humus, sand och lera.
Få ta hand om maskar i en egen kompost och se hur de bryter ner innehåll i en kompost.
Dokumentera processen.
Få delta i genomgångar, se filmer och arbeta i helklass, par och enskilt.

Du visar att du kan när:

Du är aktiv och deltar i undervisningen.

Du kan återberätta muntligt, skriftligt/bildligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -

Matriser

NO
NTA Jord v. 18 - 23

Ej godtagbar
Godtagbar
Undersökning
Du kan utifrån instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om naturen.
 • NO
 • NO
Dokumentera
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
 • NO
 • NO
Analysera och reflektera
Du kan jämföra dina resultat med andras resultat samt använda din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO
 • NO