👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2021-05-19 15:37 i Björklinge skola Uppsala
Ett arbete om växternas livscykel, fotosyntes och nytta.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med växter och hur de har anpassat sig till olika miljöer. Vi ska läsa om hur man sorterar växter, vilka delar de består av. Vi kommer även att göra fältstudier.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna:

- förstå hur växter har anpassat sig till olika miljöer.
-  blomväxternas delar.
- hur man sorterar växter.

- genomföra och dokumentera fältstudier.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:
- ha genomgångar
- genomföra laborationer och fältstudier
- titta på film
- diskutera i smågrupper och helklass
- läsa texter och svara på frågor

Begrepp

De här begreppen är centrala:

*Anpassning

*Näring

*Art

* Blomma, blad, stjälk, rot, kronblad, frö.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:
- vara aktiv i samtalen på lektioner
- genomföra och dokumentera laborationer
- göra skrivuppgifter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6