👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 2 läsåret 21/22

Skapad 2021-05-19 18:11 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Idrott & hälsa går hand i hand med koncentrationsförmåga, uthållighet och tålamod. Ju bättre fysik du har desto bättre koncentrationsförmåga. Detta ger dig själv bättre möjlighet att prestera på topp. God fysik, rätt mat, god sömn och en god social situation är grundstenar i ditt liv för att må bra. Med detta växer ditt självförtroende och du vågar anta allt större utmaningar. Nu kör vi!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Vad vi ska lära oss

 Du ska lära dig:

 

 • att röra dig (grovmotoriken), till exempel springa, hoppa och klättra.

 • att delta i olika redskapsövningar.

 • att dansa och röra dig till musik.

 • att röra dig i takt och rytm i dans och rörelser till musik.

 • att delta i olika lekar samt förstå och följa dess regler.

 • att leka och röra dig i naturen.

 • om allemansrättens grunder.

 • samarbeta med andra i lekar och bollsport.

 • samtala om hälsa och säkerhet vid olika idrottsaktiviteter.

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt: 

 

 • inomhus i gymnastiksalen

 • använda gymnastikredskap och andra redskap

 • leka, spela och dansa

 • bollsport

 • använda skolgården, Inka och Björkängsvallen vid uteaktiviteter

 • faktafilmer

 • diskussioner

 

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att röra dig (grovmotoriken), till exempel springa, hoppa och klättra.

 • din förmåga att delta i olika redskapsövningar.

 • din förmåga att dansa och röra dig till musik.

 • din förmåga att röra dig i takt och rytm i dans och rörelser till musik.

 • din förmåga att delta aktivt i olika lekar samt förstå och följa dess regler.

 • din förmåga att leka och röra dig i naturen.

 • din förmåga att kunna allemansrättens grunder.

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • delta aktivt vid idrottslektionerna

 • visa att man kan följa regler vid lekar

 • visa att man kan följa regler vid bollsport

 • visa att man tar hänsyn till sina kamrater på idrottlektionerna

 • vara med vid samtal kring regler och säkerhet

 • vara delaktig vid samtal kring fysisk aktivitet 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3