👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Instruerande text

Skapad 2021-05-19 18:56 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
- Nu kommer det en instruktion! Detta får alla elever höra flera gånger dagligen i skolan innan de kan sätta igång att jobba. Nästan lika ofta skriver läraren en instruktion på tavlan. Men vad ska man tänka på när man skriver en instruktion? Hur ska den se ut?

Innehåll

 

Vad du ska lära

 • Förstå hur en instruktion kan se ut och var de finns

 • Förstå och kunna ge exempel på vad ett verb i imperativ är och hur de skrivs i en instruktion

 • Kunna skriva en egen enkel instruktion

Hur - undervisningens innehåll

Läsa:  Vi läser olika instruktioner och jobbar med uppgifter i Zick Zack-boken

Samtala; Vi samtalar om var i vår närmiljö vi möter/hittar instruktioner och vad vi har för nytta av dem.

Skriva:  Vi tränar på att skriva en instruktion; uppgifter i Zick Zack-boken samt vi skriver en text tillsammans

Skriva; Som slutprodukt ska du med egna ord få sammanställa en enklare instruerande text med hjälp av en checklista.

 

Bedömning  - av din förmåga att kunna

 •  Skriva olika typer av texter - här en instruerande text.

 •  skriva en instruerande text med tydligt innehåll och struktur

 • använda skrivregler på ett korrekt sätt.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Matris i svenska

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Koppling till uppgiften
Eleven följer delvis instruktionen för uppgiften. Texten är delvis skriven som en instruktion.
Eleven följer instruktionen för uppgiften. Texten fungerar i huvudsak som en instruktion.
Eleven följer instruktionen för uppgiften väl Texten fungerar relativt väl/väl som en instruktion.
Innehåll
Innehållet ska vara begripligt med tydliga led.
De viktigaste leden i instruktionen beskrivs på ett enkelt sätt
De viktigaste leden i instruktionen beskrivs på ett enkelt sätt
De viktigaste leden i instruktionen beskrivs tydligt.
Struktur
Strukturen (sättet att skriva en instruktion på) ska vara skriven med rubrik, lista och arbetsgång i punkt eller sifferform.
Strukturen fungerar i huvudsak men instruktionens gång saknar tydlig rubrik och/eller lista, punkter eller siffror.
Strukturen fungerar i huvudsak och instruktionens gång går att följa, t.ex. genom punkter eller siffror.
Strukturen fungerar i huvudsak och instruktionens gång går lätt att följa, t.ex. genom punkter eller siffror.
Språkligt innehåll
Eleven försöker variera sitt språk och använda ämnesspecifika ord och begrepp i sin text.
Texten är enkel och saknar ämnesspecifika ord och begrepp
Eleven varierar sitt språk till viss del och har använt några ämnesspecifika ord och begrepp i sin text.
Eleven varierar sitt språk och har flera ämnesspecifika ord och begrepp i sin text.
Språkligt innehåll
Tydliga verb i imperativ ska finnas i början på leden.
Några verb i imperativ finns i början på leden.
Verb i imperativ finns delvis med och står då i början på varje led.
Verb i imperativ finns med och står då i början på varje led.
Språkriktighet
Eleven har bearbetat sin text så att punkt/stor bokstav och stavning används på ett säkert sätt.
Eleven visar osäkerhet vid användandet av punkt/stor bokstav och stavning.
Eleven har bearbetat sin text och visar viss säkerhet vid användandet av punkt/stor bokstav och stavning
Eleven har bearbetat sin text så att punkt/stor bokstav och stavning används på ett säkert sätt.