👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens livscykel

Skapad 2021-05-19 20:46 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Fjärilens livscykel - från ägg till fjäril
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Du kommer att få lära dig om fjärilens livscykel och utveckling från ägg till fjäril. Du kommer att få följa processen när vi studerar våra egna små larver som äter sig riktigt tjocka för att sedan gå in i puppstadiet och slutligen bli vackra tistelfjärilar. Du kommer också att få lära dig mer om fjärilens liv, vad den äter, fjärilens kroppsdelar och mycket mer. I slutet av vårt tema så kommer vi att släppa ut fjärilarna i Akalla By och önska dem lycka till på färden!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

se filmer, 

läsa texter, 

studera och dokumentera utvecklingen av våra fjärilsägg,

göra förutsägelser,

föra anteckningar över fjärilens utveckling,

skriva en faktatext om fjärilen utifrån en sexfältare, 

göra jämförelser

 

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Du ska kunna redogöra för hur en fjärils livscykel ser ut.

Du ska kunna beskriva larvens och fjärilens kroppsdelar och vad de använder kroppsdelarna till, tex. larvens borst och fjärilens sugsnabel.

Du ska göra en jämförelse mellan myran och fjärilen som båda är insekter och beskriva deras likheter och skillnader. 

Du ska göra en jämförelse mellan dig själv och fjärilen utifrån era kroppsdelar - hur många ben har du, hur många ben har fjärilen osv. 

Du ska skriva en faktatext utifrån en sexfältare och ha med uppgifter om fjärilens föda, utseende, boplats (var den finns) och livscykel. 

Du ska studera våra fjärilslarver och dokumentera deras utveckling från larv till puppa och slutligen fjäril. 

Du ska tillverka en modell av fjärilens livscykel med hjälp av pasta och naturmaterial.

Du ska lära dig att stava några viktiga ord såsom fjäril, puppa, larv, ägg, antenn, vingar och flyga. Du kommer att få skriva orden vid en diktamen. 

Uppgifter

 • Skriv en faktatext om fjärilen utifrån denna sexfältare

 • Filmen om fjärilarnas liv

 • Återberätta efter följande stödord:

 • Min fjäril och jag - en jämförelse

 • Likheter och skillnader - myran och fjärilen Fyll på och berätta

 • Skapa en modell av fjärilens livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1