👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor planering

Skapad 2021-05-20 07:35 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Känslor

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Lpfö 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi jobbar med olika känslor.

Vi använder alla uttrycksformer för att bekanta oss med alla de olika känslor som finns inom oss 

Var

(rum, plats, situation)

Inomhus och utomhus läser vi om och sjunger vi om hur man är när man glad, ledsen m.m

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi sjunger och läser kring känslor ex vis Kompisböcker och sånger som beskriver vilka olika känslor en människa kan känna 

Ex vis Jag känner det i magen 

Vi tittar på bilder som visar på olika slags känslor som man kan känna 

När

Tid för genomförande

Under kommande månad vid varje samlingstillfälle 

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

All personal levererar undervisning

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1