👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre syskonreligioner

Skapad 2021-05-20 08:44 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Eleverna ska arbeta med judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ni ska arbeta med de tre monoteistiska världsreligionerna judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetet utgår från Lgr 11. Se kopplingar sedan.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer först och främst att utgå från läroboken Tre syskonreligioner där vi tillsammmans läser, diskuterar och jämför olika avsnitt. Ni läser även individuellt texter ur boken och svarar på frågor. Ni ska också använda läromedlen Religion 3, Religion och liv 9 samt texthäften.
Vi kommer även att se filmer om de olika religionerna, ha muntliga genomgångar och gruppdiskussioner.

Med tanke på den korta tiden som vi har kvar kommer vi inte kunna fördjupa oss inom detta arbetsområde.

Detta kommer vi att bedöma

De kunskaper och förmågor som visas upp kommer att bedömas enligt matrisen nedan.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion åk 7-9

Kriterier

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Fakta:
Har grundläggande kunskaper om världsreligionerna och andra livsåskådningar i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om samt kring hur samhälle och identitet kan formas av religion och andra livsåskådningar.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.