👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

olika gång normkreativitet

Skapad 2021-05-20 09:22 i Kronans förskola Östersund
Förskola
Hur vi kan uttrycka oss med kroppen.

Innehåll

Syfte:  Att få upp ögonen för hur vi väljer att  uttrycka oss med kroppen och att vi väljer olika sätt. För att det val vi gör, medvetet eller  omedvetet, motverkar idén att det finns ett särskilt sätt som är naturligt för kvinnor/män att gå på.

Mål: ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Planering: Vi ska göra aktiviteten OLIKA - GÅNG ur boken normkreativitet i förskolan. 

Hur ska vi göra det: En pedagog leder och ger instruktioner, en pedagog är med i övningen med barnen.              Se till att alla hinner följa instruktionen innan nästa ges. (Rätta inte barnen)  Musik att röra sig till? Barnen går runt i rummet och får instruktioner på hur de ska gå.                                                                               

Efteråt pratar vi om :

Hur var det att gå på olika sätt?

Kan man gå på andra sätt? Får man gå som man vill?  

Vilket sätt var skönast att gå på?

Var någon gångstil svår att gå på?  

Brukar ni gå på något av sätten?                                                

                                                                                                                                                                                     Vilka: Två pedagoger och 3-4åringar. De yngsta barnen är ute

När: På förmiddagen

Var: I lekhallen

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: skriva i unikum, fotografera så barnen kan se och reflektera över aktiviteten. 

 

Reflektion

När :reflektera med barnen om aktiviteten vi gjort utifrån frågorna ovan direkt efter övningen. På reflektionstid

Vi reflekterar genom att:  ta med våran och barnens reflektion i unikum

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18