👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Historia Medeltiden

Skapad 2021-05-20 10:03 i Folkungaskolan Linköping
Medeltiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer under slutet av vårterminen att arbeta kring medeltiden och lära oss mer om hur man levde då.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om medeltiden och hur människor levde då. Vi kommer även prata om kristendomens betydelse för hur samhället formades.

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt för du ska få kunskap om händelser och levnadssätt på medeltiden. Genom dessa kunskaper får du möjlighet att se spår av historien i dagens samhälle.

D

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Vi kommer även titta på små filmklipp och diskutera innehållet.

 

Vilket material kommer du använda?

PULS Historia, arbetsblad, Ahmed i medeltiden (urplay.se)

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Skriftligt genom uppgifter och minitest.
 • Muntligt genom t ex diskussioner.

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Kunskapsmatris efter minitest samt områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6