👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik

Skapad 2021-05-20 10:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Vad är ljud egentligen? Hur skapas det? Hur kan vi höra? Hur fungerar en mikrofon? Vi försöker förklara för varandra med hjälp av fysik en mängd fenomen som har med ljud att göra.

Innehåll

Mål

Fysik

Att kunna använda fysikens teori om ljudvågor för att förklara olika fenomen relaterade till ljud. 

Att kunna använda fysikens begrepp relaterade till ljud på ett korrekt sätt. 

Att kunna söka, sortera och bedöma fakta från olika källor.

 

Teknik

Att kunna skapa en hållbar konstruktion iform av ett instrument.

Att kunna redovisa din konstruktion antingen munltigt, skriftligt eller både och.

 

Arbetsgång

Teorigenomgångar och exempel.

Söka fakta i olika källor - filmer, böcker, givna nätkällor samt internetsökning.

Titta på filmer på studi och göra quizen till.

Arbeta i fysikboken med uppgifter om ljud.

Planera konstruktionen av ditt instrument.

Bygga ditt instrument av återvunnet material.

 

Bedömning

Du kommer att spela in en film i flipgrid.

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att förklara med hjälp av fysikalisk teori. 

Din förmåga att använda fysikaliska begrepp.

Din förmåga att konstruera ett instrument som går att spela en enkel melodi på.

Matriser

Fy Tk
Ljud - fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper
Du har delvis visat att du har grundläggande kunskaper om akustik.
Du har på ett enkelt sätt visat på att du har grundläggande kunskaper om akustik.
Du har på ett utvecklat sätt visat på att du har goda kunskaper om akustik.
Du har på ett välutvecklat sätt visat på att du har mycket goda kunskaper om akustik.
Innehåll, begrepp och teorier
Du använder dig av begrepp och teorier på ett delvis enkelt sätt och inte alltid helt korrekt.
Du använder dig av begrepp och teorier på ett enkelt sätt och för det mesta i rätt sammanhang.
Du använder dig av begrepp och teorier på ett bra sätt och i rätt sammanhang.
Du använder dig av begrepp och teorier på ett mycket bra sätt och i rätt sammanhang.
Redovisning
Din muntliga redovisning är mycket enkel där du delvis eller inte alls redovisar sambandet mellan ditt instrument och akustik
Din muntliga redovisning är enkel och med ett enkelt språk redovisar du sambandet mellan ditt instrument och akustik.
Din muntliga redovisning är bra och med ett utvecklat språk redovisar du samband mellan ditt instrument och akustik.
Din muntliga redovisning är mycket bra och med ett välutvecklat språk redovisar du samband mellan ditt instrument och akustik.

Fy Tk
Konstruktion - teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Konstruktion
Du skapar delvis en konstruktion med mycket stöd av läraren.
Du kan skapa en enkel konstruktion i form av ett musikinstrument där du prövar olika idéer tillsammans med läraren.
Du kan skapa en hållbar konstruktion i form av ett musikinstrument där du prövar och omprövar olika möjliga idéer och lösningar.
Du kan skapa en hållbar konstruktion i form av ett musikinstrument där du hela tiden prövar och omprövar olika möjliga idéer och lösningar.
Arbetsprocess
Du kan göra en skiss av ditt instrument. Du behöver mycket stöd av läraren för att leda arbetet framåt.
Du kan på ett enkelt sätt göra en skiss över ditt instrument och välja ett arbetssätt som delvis leder arbetet framåt.
Du kan göra på ett utvecklande sätt göra en skiss över ditt instrument och väljer ett arbetssätt som leder arbetet framåt.
Du kan göra på ett välutvecklat sätt göra en skiss över ditt instrument och väljer ett arbetssätt som leder arbetet framåt.
Redovisning
Du har svårt att muntligt redovisa ditt instrument på ett enkelt sätt och/eller ditt instrument är inte klart.
Du gör en enkel muntlig redovisning av ditt instrument där du på ett enkelt sätt visar att du till viss del är klar med konstruktionen av ditt instrument.
Du gör en bra muntlig redovisning av ditt instrument där du på ett utvecklat sätt visar att du är klar med konstruktionen av ditt instrument.
Du gör en mycket bra muntlig redovisning av ditt instrument där du på ett utvecklat sätt visar att du är klar med konstruktionen av ditt instrument.

Fy Tk
Träningsläger

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Uppgifter
Du har endast gjort ett fåtal/inga övningsuppgifter.
Du har gjort de flesta övningsuppgifterna.
Du har gjort samtliga övningsuppgifter.