👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift till boken #seriöstdeträcker nu

Skapad 2021-05-20 10:56 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Skrivuppgift till boken Så har jag det nu av Meg Rosoff.
Grundskola 8 Svenska
Skrivuppgift till boken #seriöstdeträckernu. Uppgiften är liknande den som sker på NO i sv/sva i åk 9. Du får tre uppgifter att välja mellan och väljer en att skriva.

Innehåll

Skrivuppgift till boken#seriöstdeträckern

Uppgiften liknar så som nationella provets skrivuppgift i sv/sva i åk 9 är uppbyggd att man får tre ämnen att välja och skriver EN an dem.

Uppgiften bedömer: 

- LÄSFÖRSTÅELSE - att du tydligt kopplar innehållet i boken i din text

- SKRIVA

- BERÄTTANDE

 

 

 

Matriser

Sv
Skrivuppgift till #seriöstdeträckernu

Ännu inte uppnått nivå E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsförståelse
Eleven kan inte göra enkla kopplingar till bokens innehåll. I och med det visar eleven ännu inte en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla kopplingar till bokens innehåll och visar därmed grundläggande läsförståelse.
Genom att göra tydliga kopplingar till bokens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra tydliga och utvecklade kopplingar till bokens innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Skrivande
Eleven skriver en berättande text utan språklig variation. Texten saknar textbindning och är inte anpassad till den texttyp den är tänkt att vara och brister med stavning och skrivregler.
Eleven kan skriva en berättande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp med i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en berättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp med relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en berättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp med väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Berättande text
Texten innehåller få eller inga gestaltande beskrivningar. Dramaturgin är otydlig eller saknas.
Den berättande texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Den berättande texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Den berättande texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.