👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner på lekplatsen

Skapad 2021-05-20 11:22 i Gantofta skola Helsingborg
Vi utgår från de fem enkla maskinerna; hävstången, skruven, kilen, lutande planet och hjulet. Du kommer att få skapa en modell av ett eget lekredskap.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Baserat på projektet H22 kommer vi att bli experter på de "fem enkla maskinerna". Vi börjar med en härlig utflykt till två olika lekplatser. Efter det ska du planera, skissa och bygga ditt eget lekredskap. Du kommer att lära dig massor om finurliga tekniska lösningar.

Innehåll

TIDSPERIOD

Vårterminen 2021

MÅL

 

 

UNDERVISNING

Hur ska vi arbeta?

 • Du kommer att få göra en skiss över en lekplats där dem fem enkla maskinerna finns med.
 • Du kommer att göra en idéskiss som  ska vara underlag  till en fysisk modell av ditt lekredskap.
 • Du ska utforma/bygga en fysisk modell utifrån din idéskiss.
 • Du ska öva dig så att du kan redovisa ditt arbete med ditt lekredskap. Du ska redogöra om vad som har fungerat bra, mindre bra och vad som kunde ha förbättrats ytterligare under arbetsprocessen.

 

Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna känna igen några tekniska lösningar i vardagen där enkla maskiner som hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet ingår.
 • Du ska kunna känna igen de fem
  enkla maskinerna: hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet.
 • Du ska kunna göra, utarbeta, en idéskiss till ett lekredskap där någon av de enkla maskinerna används.'
 • Använda relevanta ord för att beskriva hur lekredskapet fungerar, vilka material som använts i den fysiska modellen och i verkliga lekredskap samt för att beskriva arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Bedömning av "Lekplatsen"

Identifiera och analysera tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med stöd visa och beskriva någon av de fem enkla maskinerna
Du kan visa och beskriva några av de fem enkla maskinerna
Du kan visa och beskriva de fem enkla maskinerna

Idenfiera problem och utarbeta förslag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med stöd pröva och ompröva ett förslag och bygga en modell av ett lekredskap
Du kan pröva och ompröva ett förslag och bygga en modell av ett lekredskap

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med stöd göra enkla beskrivningar av hur du gjorde din skiss och din modell samt vilka material du använt.
Du kan göra enkla beskrivningar av hur du gjorde din skiss och din modell samt vilka material du använt.