👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val med figurklippta bilder

Skapad 2021-05-20 11:26 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Eleven kommer ges tillfälle att öva på att tolka bilder genom att göra val.

Innehåll

Vad: Öva på att tolka olika former av kommunikativa uttryck (bilder). Uttrycka avsikt.

 

Hur: Eleven får göra val med hjälp av figurklippta bilder i naturlig storlek.

Först presenteras eleven för de fysiska objekten och får då se och känna på dem. Sedan placeras de motsvarande bilderna på en kontrasterande bakgrund (en svart matta). Eleven får hjälp med att känna på de två bilderna för att på så sätt förtydliga vilken som är vilken, då eleven annars tenderar att välja bilden till höger.

När valet gjorts bekräftar personalen valet muntligt; "du vill ha...". Bilden byts ut mot det valda objektet och elev och personal interagerar en stund med detta.

Sedan tas objektet ifrån eleven och ett nytt val görs.

 

Varför:  Initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Reagerar igenkännande på språket i tal. Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg. Eleven deltar i att göra val.

 

Bedömning: Bedömning sker med återkommande avstämningstillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9