👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskrivning

Skapad 2021-05-20 11:41 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Svenska
I detta moment kommer du att få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen, bekanta dig med de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer också att få lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll, dramatisera och skriva en egen saga.

Innehåll

Vad jag ska utveckla - Förmåga

Du utvecklar din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter (här:sagor, fabler) för olika syften

Centralt innehåll (Lgr 11)

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. (...) Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Miljö- och personbeskrivningar.

Innehåll, arbetssätt och material

Du kommer att:

- få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen
- bekanta dig med de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler
- lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll
- skriva en egen saga

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:


- skriva en egen saga, både innehållsligt och språkligt

Uppgifter

  • Saga

Matriser

Sv
Skriva

Rubrik 1

SKRIVA
Nivå 1
Behöver förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
God
Ny nivå
Mycket god
Aspekt 1
Skrivregler
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör en del fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör inga eller ytterst få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Ny aspekt
Grammatik
Byter tempus i en och samma mening.
Använder vid enstaka tillfälle olika tempus i en och samma mening eller stycke.
Använder rätt tempus.
Ny aspekt
Meningsbyggnad
Radar upp satser utan att sätta komma eller punkt. Inleder ofta meningar med samma ord
Har en menings-byggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. Inleder ibland meningarna med samma ord.
Har en omväxlande meningsbyggnad och variera inledningsorden på meningarna.
Har en ytterst varierad meningsbyggnad och/eller använder meningsbyggnaden som ett medvetet stilgrepp.
Ny aspekt
Styckeindelning
Delar inte in texten i stycken.
Delar in texten i stycken utan någon genomtänkt strategi. Viss bearbetning behövs.
Har en fungerande styckeindelning.
Ny aspekt
Genre
Texten har få likheter med texter av samma slag.
Texten är i stora drag anpassad till den texttyp som efterfrågas.
Texten är anpassad till den texttyp som efterfrågas.
Texten är väl anpassad till den texttyp som efterfrågas och har egna kreativa lösningar.
Ny aspekt
Struktur
Strukturen är otydlig. Inledning och avslutning fungerar ej. Texten väcker många frågor.
Strukturen är tydlig. Inledning och avslutning hänger i huvudsak ihop.
Strukturen är tydlig. Inledning och avslutning hänger ihop. Texten är anpassad till läsaren.
Strukturen är tydlig, koncentrerad och personlig.
Ny aspekt
Språk
Texten visar ett begränsat ordval med inslag av talspråk. Texten innehåller i stort sett inga beskrivningar.
Texten har viss variation i ordval, men är i huvudsak enkel. Texten innehåller några enkla beskrivningar.
Texten har ett varierat ordval som är anpassat till uppgiften Texten innehåller utvecklade beskrivningar.
Texten har ett varierat och precist ordval och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom. Texten innehåller flera väl utvecklade beskrivningar.
Ny aspekt
Process
Inga eller få egna idéer har framkommit i processen.
Texten har en röd tråd och har genomgått en bearbetning.
Texten har en tydlig röd tråd och visar efter bearbetning vissa reflektioner.
Texten är välplanerad och förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser på ett personligt sätt.