👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krisberedskap 7C2

Skapad 2021-05-20 12:48 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik
Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Innehåll

Lärandemål för elever

 •  att kunna beskriva det egna ansvaret inför olika kriser och ge exempel på vad samhället har för ansvar. 
 •  att kunna beskriva hur de själva kan påverka sin egen och andras säkerhet vid en kris. 
 • att kunna beskriva hur samhälle och individer kan påverkas av olika kriser.

 

Kunskapskrav

Du kan föra *** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

***

E: enkla och till viss del

C: utvecklade och relativt väl

A: välutvecklade och väl underbyggda

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik, Krisberedskap

Har ännu ej visat förmågan
E
C
A
Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.