👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam Gleerups

Skapad 2021-05-20 13:39 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Religionskunskap
I det här arbetsområdet får du lära dig om islams historia, riter, högtider och hur det är att leva som muslim.

Innehåll

Se planering på Gleerupsportal.se

Matris nedan.

Matriser

Re
Islam

Förklaring till matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Världsreligionerna
Islam
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. (Den linjära tidsuppfattningen bland annat)
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. (Den linjära tidsuppfattningen bland annat)
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. (Den linjära tidsuppfattningen bland annat)
Sambande med samhälleliga förhållanden
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Hur islam påverkats av samhället eller hur samhället påverkats av islam. Hur Sharia kan påverka.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Hur islam påverkats av samhället eller hur samhället påverkats av islam. Hur Sharia kan påverka.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Hur islam påverkats av samhället eller hur samhället påverkats av islam. Hur Sharia kan påverka.
Information och källor
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.