👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-05-20 13:56 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
En planering för arbetet med Medeltiden med tillhörande lärandematris..
Grundskola 4 – 5 Historia
Medeltiden kallas den tidsperiod som varade från ca 1050-1520 i Sverige. Denna epok kom senare till Norden för det dröjde innan alla nya idéer från Europa fastnade. Namnet Medeltiden kom till för att man ute i Europa tycker att det bara var en mellantid mellan de viktiga tidsperioderna, antiken och renässansen. Under medeltiden hände många stora saker i samhället, städer började växa fram, kyrkan fick mer makt och Sverige blev ett mer enat land än tidigare.

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

* När medeltiden var och hur livet kunde vara då

* Sveriges kristnande, kyrkor och kloster

* Städernas framväxt

* De fyra stånden

* Namn och fakta om regenter under epoken

* Orsaker till, förlopp under och följder av några händelser under Medeltiden, t.ex. Digerdöden, Kalmarunionen och Stockholms blodbad

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Hur människorna hade det

 

Begrepp: 

Medeltid, fogde, digerdöd, kloster, riddare, privilegier, Hansan, universitet, boktryckarkonst, ärkebiskop, korståg, pest, borg, munk, plog, stånd, ständer, adel, präster, borgare, bönder, ståndsriksdag, skatt, nunna, Heliga Birgitta, Kalmarunionen, Unionstiden, uppror, inbördeskrig, Stockholms blodbad

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

* söka information

* undersöka

* tolka, se likheter och skillnader

* förstå och använda historiska begrepp

* föra resonemang (orsaker, förlopp och följder)

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och /sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi läser texter och svarar på frågor till. 

* Vi arbetar med begreppen

 

Så här ska du få visa dina kunskaper:

* Google forms. 

* Klassrumsdiskussioner.

 

Detta kommer att bedömas:

* Hur du deltar i genomgångar och diskussioner

* Hur du genomför dina arbetsuppgifter på lektionstid

* Hur du använder begrepp

* Hur du klarar skriftliga/muntliga läxförhör/prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tid, när medeltiden var
Du vet när medeltiden var, vilken tidperiod som var innan medeltiden och vad som skiljer dem åt.
Jag berättar ungefär när medeltiden var och ett par saker som skiljer den från den tidigare tidsperioden.
Jag berättar när medeltiden var och ett par saker som skiljer den från den föregående tidsperioden.
Jag berättar när medeltiden var och flera saker som skiljer den från föregående tidsperioder.
Människors liv
Du har kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Jag berättar om minst två saker om hur människor levde under Medeltiden.
Jag berättar om minst fyra saker om hur människor levde under Medeltiden.
Jag berättar om minst sex saker om hur människor levde under Medeltiden.
Personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Jag berättar om någon person under Medeltiden samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om några personer under Medeltiden samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om många personer under Medeltiden samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Resonemang och samband
Du förstår bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Medeltiden.
Jag berättar om minst en händelse under Medeltiden och kan ge exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst två händelser under Medeltiden och kan ge exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst tre händelser under Medeltiden och kan ge flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod.
Jag visar att jag förstår några historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett väl fungerande sätt.