👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

syror och baser

Skapad 2021-05-20 14:18 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
För att syror och baser finns omkring oss och överallt, t.ex. i vår kropp, mat, produkter som vi använder ofta. Att eleverna undersöka olika pH-värde till olika lösningar.

Innehåll

Undervisning - detta kommer jag att arbeta med

Att du kan viktiga kemiska begrepp t.ex. atomer, joner och kemiska reaktioner. 

Att du gör systematisk undersökning och visar din resultat.

 

Bedömning

Du visar det du lärt dig genom exit ticket som vi gör ofta.

Du gör en kamrat bedömning så att du kan värdera och resonera din kamrats svar. 

Du skriver en labbrapport och genomföra en säkert labb.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9