👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröna gruppen, naturkunskap

Skapad 2021-05-20 14:56 i Förskolan Kantarellen Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Naturkunskap. Vi lär oss om djur, natur, hållbarhet och miljö

Innehåll

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

Nu har våren kommit och barnen har sett alla små djur som har vaknat. Vi har också haft besök från Naturskolan, som inspirerar till frågor och funderingar kring olika djur.

Vi vill också att barnen ska bli medvetna om vår miljö och hur man tar hand om naturen, dvs hållbar utveckling


Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Ha en grundläggande kunskap om våra inhemska smådjur och deras levnadssätt. Ha kunskap och vara medvetna om hur vi tar hand om vår miljö.

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

 

De dagar som gröna gruppen har verksamhet kan vi arbeta med detta

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

Vi arbetar i grupper tisd, onsd, torsd fm. Vi använder oss av våra olika rum med material som inspirerar till lek, fantasi och lärdomar. Det finns alltid en pedagog tillsammans med barnen för att vägleda, hjälpa och ge inspiration till nya lekar eller för att söka kunskap på olika sätt

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Vi har en mycket härlig utemiljö med inbjudande ställen att vara på. Vi kan studera alla de olika djur och växter som finns i en trädgård.

Vi har tillgång till sopsortering och går på promenader då vi samlar skräp och sorterar dessa i rätt behållare. Ibland går vi till en närbelägen sopstation 

 

 

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

Vem/vilka ska göra vad och när?

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?


[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18