👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord

Skapad 2021-05-20 14:53 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola F – 9
Jord är ett tema där du får bekanta sig med de vanligaste beståndsdelarna i jord- sand, lera och humus.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I NTA Jord kommer vi lära oss  mer om de olika jordtyperna.

 • hur de bildas
 • vad de består av
 • hur man kan identifiera dem med olika testmetoder och
 • vilken betydelse de har för att växter ska kunna växa och utvecklas.

Hur ska vi lära oss?

 • använda olika testmetoder för att undersöka egenskaper hos sand, lera och humus
 • genomföra ett kompostförsök för att undersöka hur humus bildas
 • bidra till att planera ett eget kompostförsök och resonera om kretslopp i naturen
 • ställa i ordning en egen undersökning för att systematiskt jämföra hur olika jordprover absorberar vatten
 • självständigt planera och genomföra en undersökning av vilka beståndsdelar som finns i ett okänt jordprov
 • undersöka hur ärtfrön gror och tillväxer i olika typer av jord och dra slutsatser om villkor för odling.

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i diskussioner
 • delta aktivt i de olika uppdragen när vi arbetar praktiskt
 • dokumentera dina tankar i en loggbok
 • dokumenterar dina observationer med text och bild.