👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2021-05-20 17:17 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vad händer runt omkring oss nu under våren och varför är det så?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din...

kommunikativa förmåga genom samtal och diskussioner i både mindre grupp och i helklass.

procedurförmåga genom att sortera information som du samlat för att tex skriva/bygga en faktatext.

analysförmåga genom att ställa hypoteser (kloka gissningar) när vi genomför experiment.

metakognitiva förmåga genom att ta vara på den information du får och använda dig av den i naturen och vice versa.

begreppsliga förmåga genom att ta del av nya ord och begrepp samt använda dem i för dig nya sammanhang.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • veta vad som kännetecknar årstiden vår.
 • känna till några vanliga vårblommor.
 • känna till grodans livscykel.
 • vara aktiv i samtal och diskussioner.
 • använda ord och begrepp som är kopplade till arbetet om våren.

Detta gör jag genom att...

 • följa dig i ditt dagliga arbete kring temat.
 • lyssna till din redovisning.
 • vara delaktig i de samtal och diskussioner som du har möjlighet att visa dina förmågor och kunskaper.
 • följa dina tankar kring våra experiment.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans kommer vi bland annat...

 • börja med att göra ett VÖL-schema.
 • göra ordlistor till temat.
 • skriva en faktatext med bild om vårblomma.
 • Se film om våren.
 • vara ute i naturen och undersöka vad som sker där.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3