👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A, kap 3

Skapad 2021-05-20 21:20 i Skinnefjällsskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
I Kapitel 3 arbetar vi med talen 6-8. Du kommer få lära dig mer om sambandet mellan addition och subtraktion och hur du kan kolla om du har räknat rätt. I det här kapitlet arbetar vi också med addition och subtraktion i flera led.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska lära dig:

 • Talen 6-7-8 och deras uppdelning på olika sätt
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • kommutativa lagen för att förstärka talförståelsen
 • addition och subtraktion med flera termer
 • subtraktionspar

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna med hjälp av olika metoder för att automatisera räknandet
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp
 • arbeta digitalt

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • räkna huvudräkning med fler än två termer
 • dela upp tal på olika sätt
 • kunna använda kommutativa lagen och förstå samband mellan olika tal
 • kunna kontrollera att du räknat rätt vid subtraktion genom att använda addition
 • räkna addition och subtraktion med hjälp av tallinjen
 • förstå tals storlek med hjälp av större än och mindre än - se samband

 

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • när vi arbetar enskilt, i par och i grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnos

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit matematik 1A, kap 3

Taluppfattning och tals användning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tal 0-20
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Du är på väg mot att kunna: - talen 0-8 - att markera talen 0-8på en tallinje - räkneramsan framåt och bakåt 0-8 - antal, siffra, ordningstal
Du kan: - talen 0-8 - talen 0-8 på en tallinje - räkneramsan framåt och bakåt 0-8 - antal, siffra, ordningstal
Du har visat att du kan mer: - du kan högre tal än 0--8 - du kan markera högre tal än 0-8 på en tallinje - räkneramsan framåt och bakåt 0-20 - antal siffra, ordningstal
De fyra räknesätten
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du är på väg att kunna: - addition, talkompisar 0-10 - subtraktion, talkompisar 0-10 - kontrollera subtraktioner med hjälp av addition
Du kan: - addition, med tre termer - subtraktion,med tre termer - kontrollera subtraktioner med addition
Du har visat att du kan mer: - addition med tre termer - subtraktion med tre termer - den kommutativa lagen inom addition och subtraktion
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Du är på väg att kunna använda: - tallinjen vid addition, subtraktion - subtraktion med stöd dela upp tal inom talområde 0-8
Du kan använda: - tallinjen vid addition och subtraktion - subtraktion och addition och med bild visa hur du har räknat - kontrollera subtraktioner med hjälp av addition
Du har visat att du kan mer: - tallinjen vid addition och subtraktion i högre talområde än 0-8 - kontrollera subtraktioner med hjälp av addition på mer än ett sätt
Begreppsförståelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (algebra)
Du kan med hjälp förklara: - är lika med; likheter, t.ex. 3+3 = 2+4 - vilken term som fattas, t.ex. 3+ _ = 8 i addition - vilken term som fattas i subtraktion t ex. 8- _ = 7
Du kan: - är lika med; likheter, t.ex. 3+3 = 2+4 - vilken term som fattas, t.ex. 3+ _ = 8 i addition - vilken term som fattas i subtraktion t ex. 8- _ = 7
Du har visat att du kan mer: - är lika med; likheter, t.ex. 3+3 = 2+4 - vilken term som fattas, t.ex. 3+ _ = 8 i addition - vilken term som fattas i subtraktion t ex. 8- _ = 7
Begrepp
- dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, över, under, underst, sammanlagt , är lika med
Med hjälp kan du förklara och använda: - dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, över, under, underst, sammanlagt , är lika med
Du kan förklara och använda: - dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, över, under, underst, sammanlagt , är lika med
Du har visat att du kan mer om: - dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, över, under, underst, sammanlagt , är lika med

Problemlösning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Med stöd och hjälp kan du.... - räkna ut elevnära uppgifter inom talområdet med hjälp av addition, subtraktion och exempel - skriva egna räkneberättelser som visar att du förstår subtraktion och addition
Du kan: - räkna ut uppgifter inom talområdet med hjälp av addition, subtraktion och exempel - skriva egna räkneberättelser som visar att du förstår addition och subtraktion
Du har visat att du kan mer: - du kan lösa problem inom talområdet med addition, subtraktion och förklara med hjälp av strategier - skriva egna räkneberättelser som visar att du förstår addition och subtraktion