👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årsk 4-5

Skapad 2021-05-20 21:45 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 5 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Du sjunger tillsammans med andra.
Du sjunger tillsammans med andra och följer rytm och toner ganska bra.
Du sjunger tillsammans med andra och följer rytm och toner bra.
Spela instrument
Du kan spela delar av en enkel melodistämma, basstämma, ackordstämma eller slagverksstämma. Du hjälper till att kompa med något ackord.
Du kan spela delar av en enkel melodistämma, basstämma, ackordstämma och slagverksstämma. Du hjälper till att kompa med några ackord.
Du kan spela det mesta av en enkel melodistämma, basstämma, ackordstämma och slagverksstämma. Du kompar och byter några ackord med flyt.
Musicera med timing
Du sjunger med eller spelar på något instrument, men utan någon större timing.
Du sjunger med eller spelar på något instrument med ganska bra timing.
Du sjunger med eller spelar på något instrument med bra timing.
Musikskapande
Du kan med egna idéer hjälpa till att skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg.
Du kan med egna idéer hjälpa till att skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett ganska bra sätt i en komposition.
Du kan med egna idéer skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett bra sätt i en komposition.
Samtala om ditt och andras musicerande
Du kan med hjälp av andra samtala om ditt och andras musicerande på ett enkelt sätt.
Du kan samtala om ditt och andras musicerande på ett enkelt sätt.
Du kan samtala om ditt och andras musicerande på ett utvecklat sätt.
Berätta om musikupplevelser
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett mycket enkelt sätt. Du ger exempel eller beskriver hur musik kan påverka människor.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett enkelt sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett utvecklat sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Typiska drag för klassisk musik, folkmusik, rock/populärmusik samt musik från olika kulturer.
Du kan på ett enkelt sätt ge något exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar eller för musik från olika kulturer.
Du kan på ett ganska bra sätt ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.
Du kan på ett bra sätt ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.
Instrumentkännedom
Du ger exempel på något instrument från olika instrumentgrupper.
Du ger exempel på några instrument från olika instrumentgrupper på ett ganska bra sätt.
Du ger exempel på flera instrument från olika instrumentgrupper på ett bra sätt.