👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Följa anvisningar

Skapad 2021-05-21 08:24 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter
Uppgift i syfte att uppnå kunskapskravet att följa anvisningar.

Innehåll

Vad: Jobba med att följa anvisningar och instruktioner.

 

Hur: Eleven presenteras för två lådor i olika färg (röd och gul). Eleven får instruktion att välja en av lådorna. I lådan finns en instruktion som leder vidare till två nya lådor (exempelvis en bild på en färg). Eleven väljer nu en ny låda och i den lådan finns en ny instruktion. Detta kan upprepas så många gånger som känns lämpligt.

I sista lådan finns en belöning, exempelvis russin. Eleven bör ha gjorts medveten om att det finns en "skatt" att få efter att instruktionerna följts. 

Stödinsatser: Förtydligande bildstöd med färger. 

 

Varför: Hämta information från olika källor. Instruktioner och hur de kan läsas och följas. 

 

Bedömning: Bedömning sker formativt mellan tillfällena där fokus läggs på hur progressionen sker från tillfälle till tillfälle.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
    KOM  7-9
  • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
    VAA  7-9