👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 vt 21 "Broar"

Skapad 2021-05-21 08:51 i Kärna skola Linköping
Ett arbete i teknik om broar.
Grundskola 6 Teknik
Vi ska under vårterminen lära oss mer om hållbara konstruktioner. Vi läser om olika brotyper och lär oss mer om olika material. Avslutningsvis ska vi i grupp bygga broar.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • ge exempel på olika hållfasta och stabila konstruktioner.
 • göra genomtänkta materialval.
 • olika typer av broar.
 • broars olika funktioner.
 • planera, dokumentera och genomföra ett enkelt konstruktionsarbete.
 • välja handlingsalternativ som för arbetet framåt.

För att lära dig kommer du att:

 • få information om olika typer av broar och olika konstruktioner.
 • göra en skiss av din bro.
 • bygga en hållbar bro tillsammans i grupp.
 • träna din förmåga att utveckla dina idéer och tänka om när du stöter på hinder i din första tanke om hur du ska bygga din bro.
 • dokumentera arbetet före, under och efter.

Du visar vad du kan:

 • när du ger exempel på olika typer av broar och hållfasta konstruktioner.
 • när du planerar, dokumenterar och genomför brobygget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Broar

F
E
C
A
Beskriva och förklara enkla hållfasta konstruktioner.
Du har ännu ej visat att du kan beskriva och förklara hållfasta konstruktioner.
Du kan ge något exempel på enkla hållfasta konstruktioner.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta konstruktioner.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan hållfasta konstruktioner
Beskriva hållbara konstruktioner.
Du behöver träna på att ge exempel på och beskriva hållbara konstruktioner.
Du ger exempel på och beskriver på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad konstruktionerna har gemensamt.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad konstruktionerna har gemensamt.
Pröva, ompröva och göra modeller.
Du behöver träna på att bygga tekniska saker.
Du prövar möjliga lösningar när du bygger och förbättrar enkla tekniska saker samt gör enkla modeller.
Du prövar och omprövar möjliga lösningar när du bygger och förbättrar enkla tekniska saker samt gör utvecklade modeller.
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga lösningar när du bygger och förbättrar enkla tekniska saker samt gör välutvecklade modeller.
Dokumentation.
Du behöver träna på att dokumentera.
Du gör enkla dokumentationer med skisser, modeller eller texter där det framgår på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du gör utvecklade dokumentationer med skisser, modeller eller texter där det framgår på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du gör välutvecklade dokumentationer med skisser, modeller eller texter där det framgår på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.