👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit matematik 2B, kapitel 5

Skapad 2021-05-21 08:53 i Villaskolan Kristianstad
Favorit Matematik 2A – Kapitel 2, Tiotalsövergång
Grundskola 2 Matematik
Favorit Matematik 2B – Kapitel 5, Skriftlig räknemetod, mätning och repetition.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

# Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000

# Mätning: centimeter, meter, kilometer, kilogram och gram

# Mäta med linjal centimeter

#Omkrets

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

Genomgångar på olika sätt både digitala och med pedagogen.

Arbete i matematikbok, stenciler

Arbeta laborativt ensam , i par och i grupp tex matematikspel

Diskussioner kring olika uppgifter.

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B, kapitel 5

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Uppställning addition
Uppställning subtraktion
Omkrets
Problemlösning med skriftlig räknemetod
Mäta med linjal i cm
Vikt, kilogram och gram
Sträcka cm, m och km
Diskussioner
svara på frågor kring en bild svara på frågor kring en räkneuppgift delta i samtal kring en samtalsbild delta i diskussioner kring en samtalsbild