👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotoalbum

Skapad 2021-05-21 09:22 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Fotoalbumet skapas som en del av Utkikarnas samarbete mellan förskola och hem

Innehåll

Utifrån vårdnadshavares önskan om att få se mer bilder från barnens tid på förskolan skapar vi ett fotoalbum som lärlogg där bilder på barnen läggs ut med en kortare beskrivning. Vi ger genom albumet vårdnadshavarna en större inblick i barnets utbildning på ett sätt som blir lättillgängligt för både hem och förskola. 

• Syftet med Fotoalbumet som lärlogg är att i bilder visa barnet på förskolan. 
• Vi vill skapa mer inblick av förskolans utbildning för vårdnadshavarna genom bilderna på deras barn.

• Albumet verkar som en utfyllnad mellan de lärloggar som skapas.

• Albumet fylls på med bilder allteftersom och är aktivt under barnets tid på Upptäckarna. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18