👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenad till skogen

Skapad 2021-05-21 09:56 i Föräldrakooperativet Myggan Fristående förskolor
Förskola
Skogen

Matriser

Promenad

AKTIVITET:

Vi går upp till skogen. Vi har fruktsamling och sedan letar vi efter pinnar inför onsdagens aktivitet.

MÅL: (läroplansmål)

  • Lpfö 18   självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö 18   motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö 18   förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • Lpfö 18   förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

SYFTE:

Att vi ska få träna grovmotoriken.

METOD:

Att få öva på grovmotoriken och att vi ska samla pinnar för att bygga en bro under onsdagen.

MATERIAL:

Västar Frukt

UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING: