👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns projektberättelse 2020-2021

Skapad 2021-05-21 10:51 i 182351 Förskolan Morgongården Stockholm Farsta
Förskola
Barnen på Bullerbyn har utifrån frågeställningen "Vad kan barnen göra med vatten" fått utforska vatten på olika sätt. Genom detta arbete har vi strävat efter att synliggöra hur viktigt rent vatten är för allt levande på jorden.

Innehåll

Projektberättelse:

När vi började vårt vattenprojekt var det viktigt för oss att involvera vårdnadshavarna i vårt arbete. De känner sitt barn bäst och vi ville ta hjälp av dem för att få en bättre bild av vad barnen tycker är spännande att göra med vatten. Vi var väldigt glada över vårdnadshavarnas positiva respons. De beskrev inte bara vad barnen tycker är roligt att göra med vatten utan gav också tips om sånger de tyckte om. Många uttryckte att de tyckte det var ett roligt projekt vi skulle ge oss in i. Barnens berättelser och bilder inspirerade oss pedagoger och vi tyckte alla att vatten var ett fascinerande och spännande ämne att få utforska.

Vi valde att låta barnen dramatisera och berätta om vad de tycker att göra med vatten tillsammans med pedagogen. Därefter arrangerade vi undervisningstillfällen som var kopplade till barnens erfarenheter.

Barnen såg ut att tycka det var roligt att få dramatisera för sina kamrater.

Barnen har fått arbeta med vad som flyter och sjunker...

Utifrån barnens intressen har vi utforskat isens olika faser fast, flytande och gas, för att göra det mer konkret arbetade vi även med vattenånga.

 

Vi har också projicerat bilder på hajar och låtit barnen simma bland hajar och rockor.

Barnen har också arbetat med matematik på olika sätt. Exempelvis hur många bokstäver är det i ordet vatten? Kan du rita lika många matteknappar på lärplattan.

Vi har tittat på jordgloben och förundrats över hur mycket vatten det finns på jorden. Barnen har pratat om att i havet bor hajarna. Det är viktigt att vi inte slänger skräp i haven där de bor.

Barnen har fått arbeta med blandningar och lösningar på olika sätt.

Barnen har fått erfara att när vattnet i saltlösningen som de målat på pappret har avdunstat ligger saltkristallerna kvar.

Barnen har fått studera frön med hjälp av vårt digitala förstoringsglas.

Barnen har sått olika frön som de skött om och sett växa upp. Vi har pratat om att alla frön behöver vatten för att gro och barnen vattnar regelbundet våra plantor. Nu har de fått ta hem sin tomat och övriga växter håller vi på att plantera i våra odlingslådor på gården.

Vi har undersökt om skärbönor kan gro på en disktrasa om man häller i vatten, försluter en plastficka och hänger den ljust i ett fönster.  Efter en tid såg vi till vår förtjusning att ett par av bönorna hade utvecklats till små plantor som barnen planterade i vår odlingslåda. Men i disktrasan där vi inte hade vatten hade inget hänt. Bönorna behöver vatten för att gro.

Att leka med vatten och ha rekvisita är jättekul!

Barnen har också fått skapa med olika tekniker, här gör barnen sockermålningar.

Vi har funderat på om skräp försvinner när man slänger det i vattnet. Barnen prövade att lägga ner olika skräp i en vattenbalja. Till pedagogernas förtjusning hörde vi hur barnen använde begrepp som vi övat på under läsåret. "Den sjunker inte, den flyter". Vi tittade till vårt skräp i vattnet under en tid och kunde konstatera att ingenting hade försvunnit. Vi pratade om att det är jättebra om alla människor återvinner eller slänger sitt skräp i papperskorgen. Då är man en miljöhjälte!

Barnen fick måla ett hav med temperafärg och vatten

På vårt hav har barnen och pedagogerna limmat upp bilder från läsåret som gått. Nu håller vi på att skapa ett collage och reflekterar tillsammans över allt vi lärt oss denna termin.

Under vårt vattenprojekt "Vad kan barnen göra med vatten?" har barnen fått utforska, experimentera, skapa och leka med vatten på olika sätt. Vi har gett barnen förutsättningar att utveckla en förståelse för att såväl människor, djur och växter behöver vatten för att leva. När vi tittar på bilderna och dokumentationerna från vårt utforskande av vatten är barnen och pedagogerna överens om att det har varit ett roligt projekt!