👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband - Ma1a

Skapad 2021-05-21 11:43 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Kan du ge exempel på ett samband mellan arbetstid och lön? Kan du ge exempel på ett samband mellan ränta och räntekostnader? Du kommer att lära dig mer om det under kursens gång.

Innehåll

 

Samband och förändring                                                                             

 

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med samband. Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov.

När: V16-18                                                                                                                                                                                                

Vad: Samband.

Examination: Skriftligt prov. Överenskommelse - datum.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 

 • Rita ett koordinatsystem, gradera koordinataxlarna och placera in punkter med hjälp av dess koordinater
 • Ställa upp en värdetabell för en funktion samt rita en graf ur tabellen
 • Rita och tolka grafer som hör till proportionella samband, t.ex. jämförpris
 • Beskriva verkliga situationer matematiskt med hjälp av värdetabeller, formler och grafer.
 • Upptäcka, tolka olika typer av linjära samband och exponentiella samband
 • Beskriva skillnader mellan linjära och exponentiella förändringar med hjälp av:
 • Ord
 • Värdetabeller
 • Formler
 • Grafer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
  Mat  -
 • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Samband Ma 1a

Samband -

Ej genomfört/deltagit
E
Begrepp och procedur
Du kan tolka grafer som beskriver ett linjärt eller exponentiellt samband.
Du kan visa skillnaden mellan linjära och exponentiella samband med grafer och/eller formler.
Du visar att du förstår begreppet, proportionalitet.
Problemlösning
Du kan formulera ett enkelt matematiskt problem.
Du kan analysera och lösa enkla matematiska problem.
Modellering
Du kan göra om problemsituationer till matematiska formuleringar genom att använda matematiska modeller. Du kan utvärdera resultatets rimlighet.
Kommunikation/Resonemang
Du kan uttrycka dig på ett sätt som läraren kan följa. Du kan motivera dina svar med enkel resonemang.